Saturday, April 28, 2007

Say 'Tak Nak' to Phantom Voters!

Kepala Antu Mesti-lah Menantu! kakaka

S-I-L must be the Kepala (me)Antu kot?
wooooo… oooooo…