Wednesday, June 06, 2007

"Selamat Pengantin La... eh, wasn't it a Rumour!?"Wasn’t rumours meh?
Ahh…tiuuu.. don’t play-play liddat-lah!
So bloggers are no longer ‘Liars’ lah?

Anyway, Selamat Pengantin …err.. Lagi!