Saturday, November 18, 2006

Visit Bolehland 2007: ' Bolehland Truly Dhimmi'

Another Successful Project by BN

Tee-dak Boleeh!

No Way Jo-seh

Infidels!

“Satu Lagi Projek Yang Berjaya Oleh Barisan Najis!”

Undilah Barisan Najis 2007!